Pris på privat pasningsordning Bogense

Pris

Der gives tilskud fra kommunen og der gives søskende rabat.

Prisen: 1900,- / pr Månede. Incl Mad og Frugt.